0

Увійдіть, щоб створити свою колекцію, плейлисти та улюблені пісні

Вхід / Реєстрація

Last Updated: 2021-03-27 13:13:14

Українська:

Музика є формою інтелектуальної власності, яка охороняється та регулюється аспектами законодавства про інтелектуальну власність, включаючи закони про авторське право та різні правила ліцензування. Разом ці закони працюють над захистом прав музикантів, виконавців, продюсерів та інших у музичній індустрії, а також самої музики. Поточна проблема музичного законодавства пов'язана з технологічними розробками в системах обміну файлами в Інтернеті, які збільшують поширеність незаконного розповсюдження захищеної музики, тобто без дозволу власника авторських прав. Музичне законодавство намагається вирішити це та інші питання, пов’язані з розповсюдженням музики, та узгодити захист прав артистів із правами споживачів. Щоб дізнатися більше про нормативні акти, що регулюють музичну індустрію та сферу музичного права, перейдіть за посиланням https://pravo.ua/articles/plata-za-muzyku/.

Русский:

Музыка - это форма интеллектуальной собственности, защищенная и регулируемая аспектами права интеллектуальной собственности, включая законы об авторском праве и различные положения о лицензировании. Вместе эти законы направлены на защиту прав музыкантов, исполнителей, продюсеров и других участников музыкальной индустрии, а также самой музыки. Текущая проблема в законодательстве о музыке связана с технологическими достижениями в системах обмена файлами в Интернете, которые увеличивают масштабы незаконного распространения защищенной музыки без разрешения правообладателя. Закон о музыке пытается решить эту и другие проблемы, связанные с распространением музыки, и согласовать защиту прав артистов с правами потребителей. Чтобы узнать больше о правилах, регулирующих музыкальную индустрию и область музыкального права, перейдите по ссылки https://www.amakarov.pro/single-post/musicall.

English:

Music is a form of intellectual property protected and regulated by aspects of intellectual property law, including copyright laws and various licensing regulations. Together, these laws work to safeguard the rights of musicians, performers, producers, and others in the music industry as well as the music itself. A current issue in music law revolves around technological developments in online file-sharing systems that increase the prevalence of illegal distribution – that is, without the copyright owner’s permission – of protected music. Music law attempts to address this and other issues related to the dissemination of music, and to reconcile the protection of the rights of artists with the rights of consumers. To learn more about the regulations governing the music industry and the field of music law.

Переглянути всі повідомлення